น้ำมันเครื่อง 4T,น้ำยาฉีดโซ่,สเปรย์ฉีดหมวกกันน๊อก,น้ำมันเบรค,น้ำยาล้างโซ่,น้ำหล่อเย็น,น้ำมันโช๊คอัพ | AUTO SHOP

จำหน่าย|ขาย|น้ำมันเครื่อง 4T|น้ำยาฉีดโซ่|โฟมฉีดหมวกกันน๊อก|น้ำมันเบรค|ยี่ห้อโมโตเร็กซ์

1.น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ มอเตอร์ไซค์ Motorex ( KTM Racing 4T 20w/60)
Motorex KTM Racing 4T 20w/60
ขนาด 1 Liter  
ราคา 1,300 บาท
น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ มอเตอร์ไซค์ Motorex (Motorex KTM Racing 4T 20w/60)
น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ Motorex KTM Racing 4T 20w/60
2.น้ำมันเครื่องสังเคราะห์สำหรับมอเตอร์ไซค์ Motorex( Power Synt 4T 10W/60)
น้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์ Motorex Power SYNT 4T 10W /60
ขนาด 1 Liter  
ราคา  950 บาทน้ำมันเครื่อง Motorex Power SYNT 4T 10W/60 น้ำมันเครื่อง Motorex Power SYNT 4T
3.น้ำยาล้างโซ่ Motorex (CHAIN CLEAN DEGREASER)
น้ำยาล้างโซ่
ขนาด 500 ml. 
ราคา 650 บาท
น้ำย้าล้างโซ่น้ำยาล้างโซ่
4.น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ มอเตอร์ไซค์ Motorex (Power Synt 4T 10W/50) 

น้ำมันเครื่องรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์
ขนาด 1 Liter   
ราคา 950 บาท
น้ำมันเครื่อง มอเตอร์ไซค์ Motorex (Motorex Power Synt 4T 10W/50)น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ Motorex Power Synt 4T 10W/50
5.โฟมฉีดหมวกกันน๊อก MOTOREX ( Helmet  Care Active Foam) 
MOTOREX HELMET CARE ACTIVE FOAM
ขนาด 200 ml  
ราคา 490 บาท
MOTOREX HELMET CARE ACTIVE FOAMMOTOREX HELMET CARE ACTIVE FOAM
6.น้ำยาฉีดโซ่ รถมอเตอร์ไซค์แนววิบาก (Motorex Chain Lube Off Road (fully synthetic))  
CHAIN LUBE OFF ROAD (fully synthetic)
ขนาด 500 ml 
ราคา 690 บาท
CHAIN LUBE OFF ROAD (fully synthetic)น้ำยาฉีดโซ่สำหรับรถแนวทัวร์ริ่งหรือรถแนววิบาก
7.น้ำยาฉีดโซ่มอเตอร์ไซค์ MOTOREX ( Chain Lube Road (strong))
น้ำยาฉีดโซ่ MOTOREX CHAIN LUBE ROAD (strong)
ขนาด 500 ml  
ราคา 690 บาท
MOTOREX CHAIN LUBE ROAD (strong)  น้ำยาฉีดโซ่ MOTOREX CHAIN LUBE ROAD
8.น้ำมันฉีดโซ่ สำหรับรถแข่ง Motorex (Chain Lube Racing) 
น้ำมันฉีดโซ่ สำหรับรถแข่ง
ขนาด 500 ml 
ราคา 790 บาท

MOTOREX CHAIN LUBE ROAD (strong)
น้ำยาฉีดโซ่ MOTOREX CHAIN LUBE ROAD
9.น้ำหล่อเย็น Motorex (Coolant M 3.0) 

น้ำหล่อเย็น
ขนาด 1 Liter   
ราคา 650 บาท
น้ำหล่อเย็นน้ำหล่อเย็น Motorex M 3.0 1L
10.น้ำมันโช๊คอัพสำหรับมอเตอร์ไซค์ Motorex (Racing Fork Oil 5W)
น้ำมัน โช๊คอัพ สำหรับรถมอเตอร์ไซค์ MOTOREX
ขนาด 1 Liter  
ราคา 900 บาท
MOTOREX RACING FORK OIL 5Wน้ำมันโช๊คอัพ MOTOREX 5W
11.สเปรย์ทำความสะอาดดิสก์เบรก Motorex (Power Brake Clean)

สเปรย์ทำความสะอาดจานเบรก
ขนาด 750 ml  
ราคา 690 บาท
สเปรย์ทำความสะอาดจานเบรกสเปรย์ทำความสะอาดจานเบรก
12.น้ำมันเบรค Dot 5.1 Motorex (Motorex Brake Fluid Dot 5.1) 
น้ำมันเบรค Dot 5.1 Motorex
ขนาด 1 Liter 
ราคา 930 บาท
น้ำมันเบรค Dot5.1 Motorexน้ำมันเบรค Dot 5.1